CENIK TEHNIČNIH PREGLEDOV

Kategorija vozila oz. pregleda EUR
M1, katerih masa vozila ne presega 2500 kg 33,97€
N1, katerih največja dovoljena masa vozila ne presega 2500 kg 33,97€
M1, katerih masa vozila presega 2500 kg 42,80€
N1, katerih največja dovoljena masa vozila presega 2500 kg 42,80€
M2, N2 78,09€
M3, N3 89,56€
O1, O2 22,72€
O3, O4 49,42€
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e 17,65€
T1, T2, T3, T4, T5, 1, C2, C3, C4, C5 22,94€
R1, R2, R3, R4 16,77€
TEHNIČNA SPREMEMBA 7,25€
Potrdilo o skladnosti vozil SB 97,60€
Obrazec SB 4,24€

Vse cene vsebujejo DDV.

Cenik je veljaven od 20.09.2013 Ur.list RS št.71/2013 z dne 30.08.2013

CENIK UPRAVNIH POSTOPKOV

Izdaja potrdila TP – 1 ali TP – 2

7,30 €

Prometno dovoljenje – obrazec

1,32 €

Izdaja Prometnega dovoljenja

18,10 €

Odjava vozila

11,80 €

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

7,30 €

CENIK LETNE DAJATVE ZA UPORABO VOZIL V CESTNEM PROMETU

OSEBNO VOZILO – do 1350 ccm

62,00 €

OSEBNO VOZILO – od 1350 ccm do 1800 ccm

96,00 €

OSEBNO VOZILO – od 1800 ccm do 2500 ccm

153,00 €

OSEBNO VOZILO – od 2500 ccm do 3000 ccm

282,00 €

OSEBNO VOZILO – od 3000 ccm do 4000 ccm

452,00 €

OSEBNO VOZILO – nad 4000 ccm

565,00 €

MOTORNO KOLO – do 125 ccm

13,00 €

MOTORNO KOLO – od 125 ccm do 500 ccm

21,00 €

MOTORNO KOLO – od 500 ccm do 1000 ccm

29,00 €

MOTORNO KOLO – nad 1000 ccm

33,00 €

CENIK REGISTRSKIH TABLIC

RT navadna 2 tablici

18,64 €

RT navadna 3 tablice

27,96 €

RT priklopno vozilo

9,32 €

RT motorno kolo

9,98 €

RT traktor, traktorski priklopnik

9,98 €

RT kolo z motorjem

7,69 €

2 preskusni tablici in potrdilo – avto

13,73 €

1 preskusna tablica in potrdilo – motorno kolo

10,73 €

Cenik je veljaven od 20.09.2013 / Ur.l. RS št.71/2013 z dne 30.08.2013/ do spremembe.

CENIK STORITEV – ugotavljanje istovetnosti starodobnega vozila in posamična odobritev predelanega vozila

NAZIV POSTOPKA

CENA BREZ DDV

CENA Z DDV

1.Ugotavljanje istovetnosti starodobnega vozila 1049

58,333

71,17

2.Posamična odobritev predelanega vozila (1 pred.)1050

25,833

31,52

3.Posamična odobritev predelanega vozila (2 pred.)1051

41,667

50,83

4.Posamična odobritev predelanega vozila (3 pred.)1052

70,833

86,42

5.Izdaja dvojnika potrdila o skladnosti SB 1053

29,167

35,58

6.Izdaja potrdila o skladnosti SC 1054

20,833

25,42

7.Vpis predelave 1055

20,833

25,42

8.Obrazec SC 1007

4,240

4,240

9. 1X vpis + 1x predelava 1056

41,667

50,83