Za rabljena vozila pridobljena v drugi državi članici EU je predpisan postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila.

 

Pri pregledu se preveri celovitost vozila – vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov.

 

Lastnik k vlogi priloži :

 

  • izvirnik potrdila o skladnosti ( COC – Certificate of conformity) izdanega v državi izvora vozila, če je bilo zanj izdano
  • odjavljeno tuje prometno dovoljenje
  • dokazilo o lastništvu (račun o nakupu vozila, kupoprodajna pogodba ….)
  • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
  • osebni dokument vložnika
  • davčna številka vložnika

 

Stranki se izroči izjava o emisiji plinov , s katero gre na davčni urad. Po izpolnjenih davčnih obveznostih, se je potrebno vrniti na strokovno organizacijo, kjer se postopek konča z izdajo  Potrdila o skladnosti.

 

Izdajamo

  • potrdila o skladnosti za rabljena osebna vozila pripeljana iz tujine, ki so bila tam že registrirana
  • starodobna vozila (starejša od 30 let)
  • vpis dodatnih vgradenj odobrenih naprav ali opreme na vozilih

Prenesite vlogo za indetifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila in posamična odobritev  [doc|49 KB]