Spremembo lastništva vozila je potrebno prijaviti v 15 dneh.

 

Za spremembo lastništva je potrebno predložiti :

 

  • prometno dovoljenje oz.ustrezno potrdilo, če je le-to izgubljeno
  • listina o spremembi lastništva vozila (račun , kuporodajna pogodba…..)
  • potrdilo o zavarovanju vozila
  • fizična oseba osebni dokument ali overjeno pooblastilo, če opravlja spremembo

        za drugo osebo

    • pravne osebe predložijo dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe